AQUAMAX - Pumpa

AQUAMAX - Pumpa


1. Aquamax 3500 - pumpa za napajanje filtera  Šifra: 400682

Velika površina obmotana oko filtera Aquamax pumpe dozvoljava ulazak grubih čestica otpadaka, kao što su otpaci od ribe i uginulih biljaka do 8 mm te ih kroz sistem filtrira.

Pumpe iz ECO serije imaju energetsko delotvoran servo motor sa inovativno elektroničkim upravljanjem za optimalizaciju stepena iskorišćenja: ušteda električne energije do čak 40 %. Dalja ušteda od 20 % električne energije je moguća pomoću novog razvijenog Seasonal Flow Control (kod uređaja SFC - Aquamax Eco 16000). Pumpa je u stanju da prezimi u jezeru zahvaljujući inteligentnoj defrosting tehnologiji. 

-Garancija 2 godine

Jedinica mere : komad
Cena (sa PDV-om) : 18.759,00 RSD


AQUAMAX - Pumpa
AQUAMAX - Pumpa
AQUAMAX - Pumpa
AQUAMAX - Pumpa
AQUAMAX - Pumpa
AQUAMAX - Pumpa
  • deco
  • pontec
  • stegu
  • oase
  • dimartino