Vodeni svet

Folija za Jezera "Alfafol" je napravljena od PVC-a u debljinama od 0,5mm i 1mm. Širine folije debljine 0,5mm su 2, 4 ,6 i 8 metara. Širina folije...

Sakupljač sadržaja
  • deco
  • pontec
  • stegu
  • oase
  • dimartino